Innovació
El coneixement de les noves tecnologies de la informació i la comunicació
ens permet donar una perspectiva multisuport als nostres desenvolupaments.
La 'visió de 360 graus' s’ha d'implantar com a filosofia obligatòria en els nostres projectes.
On sobretot treballem és en el canvi que afecta la conceptualització dels continguts, que, des del seu naixement, han de ser capaços de tenir vida pròpia, no en un únic format, sinó en els diversos sistemes digitals. Lògicament, això obliga a modificar certs procediments de realització, els formats dels productes, les maneres i els llenguatges d'expressió, fins i tot part de l’organització de l'empresa.
Col·laboració
La construcció d'un projecte, fins i tot d'una marca, ha de ser un esglaó previ als processos de producció i distribució, que, també des dels orígens, es projecta cap a nous mercats (tant nacionals com internacionals) de consum. La creativitat, l’aplicació intensiva de tecnologia i un màrqueting original -i en ocasions transgressor- del producte es recombinen en models de negoci innovadors en l’extensió comercial del producte audiovisual i els seus derivats materials. Aquest fet obliga a incorporar actors d'altres àmbits interessats a crear sinergies dirigides a desenvolupar nous models de col·laboració i de negoci.
Aquest plantejament permet a l'empresa i al canal l'obtenció d'ingressos associats als continguts fora de l'àmbit estrictament televisiu, per la qual cosa es requereix un suport decisiu dels nous mitjans en la construcció de l'audiència i la marca dels productes.
Experiència
Experiència en la creació i producció de projectes de televisió.
La peça bàsica de l'empresa és la capacitat de creació i producció de continguts audiovisuals, una fàbrica d'idees que ha de ser el permanent motor dinàmic de l'activitat. La demanda de continguts sempre existirà dins el mercat audiovisual com a origen de valor amb independència dels models de negoci que sorgeixin en un futur.
Programes
El lloc dels fets
Generació Digital
El lloc dels fets
Generació Digital
La salut al cistell
Viure bé
Testimonials Fòrum 2004
¿Y tú, bailas?
Canal Menta
300 Cinema
Documentals
Això no és cap joc
Estudiants per la llibertat
Dalí Nostrum
El que hem menjat
Ficció
L’enigma Giacomo
El cas de la núvia dividida